Korando hai cầu số tự động đời 2000

Korando hai cầu số tự động đời 2000 , máy êm , gầm chắc, đăng kiểm dài , Bán hoặc giao lưu , mọi chi tiết xin liên hệ: Garage Ô tô Phúc Nguyễn 0934 813 813 Phúc

Korando hai cầu số tự động đời 2000
Korando hai cầu số tự động đời 2000
Korando hai cầu số tự động đời 2000